Laura Jo Bergner
MTSS Intervention Teacher
217-648-2302
Courtney Hannemann
Kindergarten Teacher
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2253
Gabrielle Zurcher
2nd Grade Teacher
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2268
Stacey Hill
Special Education Teacher
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2250
Amanda Grey
Aide
Olympia South Elementary
217-648-2302
Julie Frantz
Aide
Olympia South Elementary
217-648-2302
Kristin Anderson
Aide
Olympia South Elementary
217-648-2302
Lisa Barnes
Special Education Aide
Olympia South Elementary
217-648-2302
Sophia Estes
1st Grade Teacher
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2251
Courtney Canzolino
PreK/ECE Teacher
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2262
Connie Carroll
Aide
Olympia South Elementary
217-648-2302
Jessica Castillo
PreK/ECE Teacher
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2266
Kalee Cross
Aide
Olympia South Elementary
217-648-2302
Ryan Ferguson
5th Grade Teacher
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2255
Jamiebeth Furman
Cafeteria Manager
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2040
Mary Garcia
4th Grade Teacher
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2261
Stacy Goeke
Kindergarten Teacher
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2263
Amanda Gray
1st Grade Teacher
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2270
Holly Haines
Music Teacher
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 6080
Linda Hawker
Administrative Asst.
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2020
Gerry Henderson
Custodian
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2027
Liz Hunter
Special Education Aide
Olympia South Elementary
217-648-2302
Katherine Kruse
Special Education Aide
Olympia South Elementary
217-648-2302
Diana Leindl
Cafeteria
Olympia South Elementary
217-648-2302
Debra Martin
4th Grade Teacher
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2256
Jodi Metz
2nd Grade Teacher
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2259
Sam Sadler
Special Education Teacher
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2258
Josh Padilla
PE Teacher
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2070
Sharlyn Patten
Aide
Olympia South Elementary
217-648-2302
Rosemary Rizzolo
Title 1 Teacher
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2257
Cheryl Robertson
Speech & Language Therapist
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2252
Stacey Rogers
Principal
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2010
Rebekka Schwartz
5th Grade Teacher
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2267
Alicia Sanders
Health Clerk
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2045
Sheila Spencer
Cafeteria
Olympia South Elementary
217-648-2302
Allison Spracklen
Library Media Technician
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2060
Jody Spratt
3rd Grade Teacher
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2264
Cindi Stribling
Aide
Olympia South Elementary
217-648-2302
Vanessa Tibbs
Special Education Aide
Olympia South Elementary
217-648-2302
Tasha Troha
3rd Grade Teacher
Olympia South Elementary
217-648-2302 ext 2260